Η Μουσική Σχολή ΗΡΙΔΑΝΟΣ ενημερώνει τους μαθητές της ότι οι τελικές εξετάσεις ειδικών και θεωρητικών μαθημάτων θα διεξαχθούν το Σάββατο 23 Ιουνίου 2018, στο χώρο της Σχολής. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ώρες των εξετάσεων απευθυνθείτε στη γραμματεία της Σχολής.